.

.

.
Alliansen stiller til stortingsvalget 2021 i hele Norge, alle 19 fylker/valgdistrikt, med valgliste; Alliansen – Alternativ for Norge.

Se Alliansen kandidater til stortingsvalget 2021 direkte på listene som opprettes digitalt på Valgdirektoratets sider www.valg.no under «Signer listeforslag». Der kan du også gi Alliansen din helt uforpliktende underskrift til å stille til stortingsvalget 2021.

For eksempel listen for Oslo.

Alliansen valglister til alle Norges 19 valgdistrikt, under arbeid.

Oslo
Akershus
Østfold
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Oppland
Hedmark
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Sør-Trønderlag
Nord-Trønderlag
Nordland
Troms
Finnmark

Alliansen har ikke formelle medlemmer (kun støttemedlemmer) og Alliansen har ikke felles partiprogram, Alliansen stiller helt fristilte kandidater til valg som ikke hefter ved hverken selve Alliansen eller ved hverandre.

Alliansens kandidater bruker således Alliansen som plattform for å fremme egne budskap.

Alliansen historie tidslinje.

De fleste kandidater på Alliansens lister har egen tydelig sosiale media tilstedeværelse. Søk opp navnet på den enkelte kandidatens navn for å finne deres Facebook, Twitter, YouTube, Bitchute, Odysee, Instagram, TikTok, Gab mm mm og der på deres enkelte kandidat se deres profilsaker og seneste oppdateringer, kontaktdetaljer mm.

Partileder og 1. kandidat for Alliansen i Oslo og Alliansen Akershus

Hans Jørgen Lysglimt Johansen

Hans stiftet Alliansen 22 november 2016. Hans var kommet i medienes søkelys som Norges kanskje mest kjente Donald Trump-supporter.


Hovedsak:

Norge først.

Rive opp politiske tabuer.

Stoppe masseinnvandringen til Norge og vesten.
Iverksette massiv tilbakevandring, repatriering av de fleste som er kommet.

Stoppe organisasjoner som arbeider for masseinnvandring.

Stoppe globalismen.

Norge ut av EØS og Schengen.

Fred. Motarbeide Norge, NATO, vestens krigshissing.

Kjernesaker:

Sannhet. Sanndruelighet. Radikal sanndruelighet.
Til krig mot politisk korrekthet.
Fremme sannhet, fremme de sanndruelige mennesker.
Si ting slik det er, rett frem.
Proaktiv støtte de som står opp for sannheten, spesielt de unge mennesker.
Private og offentlige program for å støtte sanndruelige stemmer.

Krav til sanndruelighet og redelighet i offentlig debatt.
Sette krav til mediene. Aktiv organisert boikott av medier som svikter sitt sammfunnsoppdrag.

Demokratisk reform. Direktedemokrati med direkte valg på enkeltpersoner.
Proaktivt skape mulighet for sanndruelige mennesker å bli valgt rett inn i nasjonalforsamlingen uten å måtte gå via partiapparater.
Fokus på at de politiske partiene har kuppet demokratiet med lag på lag med valgkomiteer og parti demokrati som effektivt sorterer bort de sanndruelige stemmene.

Sette krav til politikere. Aktiv organiserte krav om å sette sannhet, sanndruelighet før særinteresser.

Norge først, til kamp mot globalismen. Til kamp mot de som setter globalistiske interesser før Norge.
Krav til at alle som er med i Alliansen er at de setter Norge først.
Norge først.
Norge først; før FN, EU, EØS, Europadomstolen, Verdensbanken, Federal Reserve, USA, Sverige, Danmark, Israel, Tyrkia, IS, Pakistan, Kina, Russland, Tyskland. Norge først.
Norge først.

Stå opp for sunne norske verdier med stolthet og globale krav:
Norsk og globalt forbud mot omskjæring av jentebarn og guttebarn.
Sette krav på land, oppfordre til boikott, stoppe utbetaling av utviklingsmidler.
Krav om global FN resolusjon mot omskjæring av jentebarn og guttebarn.

Digitalt personvern.
Lagre data i Norge.
Sette krav til internasjonale selskaper som lagrer data om nordmenn.
Distribuert personlig kontroll på data.

Nei til atomvåpen.
Aktivt arbeide for nedrustning.
Aktiv tydelig krav til nedleggelse av ulovlige atomvåpenprogram i Nord Korea, Pakistan, India, Iran, Israel, Sør Afrika mm.

Den Norrøne kulturarven. Bevissthet rundt norsk historie, språk, folk, religion og identitet.
Bevissthet rundt Norges og det norske folks unike rolle som forvalter av den norrøne kulturarven og ideal fordring til formidling av denne kulturarven til verden spesielt med fokus på den vestlige verden som stiger rett ned fra den norrøne arven.

Den norske kunstneriske gullalderen 1814-1914.

Kontroll på Norges grenser. Steng grensene nå.

Forbud mot gatetigging.

Imot at såkalt «homoekteskap» skal anses som fullverdig ekteskap av Kirke og Stat.
Imot «vielse» av homofile i Kirken.

Norges Bank – Finansiell reform
Informasjon om hvordan pengesystemet fungerer.

Ja til kontanter.

Bitcoin.

Norge først! Norge ut av EØS!