1. Kandidat i Hordaland for Alliansen

Bjørn Christian Rødal

Har en Bachelor grad i Statsvitenskap fra NTNU og en Mastergrad i System Dynamikk fra Universitetet i Bergen.


Hovedsak:

Norge ut av EØS og Schengen.

Kjernesaker:

Desentralisering og sterkere kommunalt selvstyre
• Bank reform:
– Skille mellom investerings banker og sparebanker
– 100% dekning i reserver på alle lån
• Midlertidig stopp av all innvandring fra utenfor Europa og Vesten
• Styrke Heimevernet ved å øke kapasiteten til + 250 000 mann, og gjenopprette Sjøheimevernet
• Fremme forskning på nye og rene energi kilder som Thorium og fusjonskraft
• Levende jordbruk og lokal matproduksjon
• Matsikkerhet minimum 2 års buffer med kornforråd
• Nasjonale og lokale frøbanker
• Investering i infrastruktur og realkapital på Norsk landjord
• Fredelig sameksistens med alle våre naboland
• Strengere håndheving og sterkere regelverk for beskytte av miljøet og ren natur
• Gjeninnføring av lensmannsordningen
• Ja til kontanter
• Oppbygging av en nasjonal gullreserve
• Åpne opp for tradisjonell naturmedisin