1. Kandidat i Buskerud for Alliansen

Ellen Due Brynjulfsen

Er utdannet regnskapsfører og advokatsekretær.

+47 932 46 434


Hovedsak:

Norge ut av EØS og Schengen.

Kjernesaker:

• Nedleggelse av asylinstituttet
• Stoppe all innvandring og innføre visumplikt
• Forby islam i det offentlige rom
• Forby religiøse privatskoler
• Gi bøndene frihet over egen gårdsdrift. Og bygge opp igjen Norges kornlagerreserve.
• La distriktene beholde mer av verdien de skaper.
• Flytte skoler og offentlige virksomheter fra byene til distriktene.
• En omgjøring av Nav. Dele den inn i tre deler. Arbeid, trygd og kontroll.
• Nav skal arbeide for mennesker i nød – ikke mot.
• Forby eiendomsskatt.

Selvstendighetspartiets program:

www.selvstendighetspartiet.no/program.html