1. Kandidat i Telemark for Alliansen

Petter Amundsen

Petter Amundsen, f. 1962, er organist og Shakespeare-fabulist.


Hovedsak:

Norge ut av EØS og Schengen.

Kjernesaker:

• Har tro på at mennesket vokser gjennom ansvarliggjøring. Staten skal ikke være vår mor, men en tilrettelegger for individets produktive utfoldelse i størst mulig frihet, og en fordeler av fruktene av vår felles rikdom.
• Erstatt «one size fits all»-EØS-avtalen med skreddersydde handelsavtaler.
• 65 prosent sykelønn etter tre karensdager gir lavere skatt og høyere produksjon.
• Flat skattesats, anslagsvis 25 %, over et nærmere fastsatt fribeløp, evt borgerlønn – langt færre fradrag – ingen formuesskatt, men heller ingen nullskatteytere.
• Delt omsorg skal være normen ved samlivsbrudd.
• Selg oljefondets obligasjoner mens det ennå går, og bygg opp en ny gullreserve.
• Norge skal avstå fra å delta i NATOs intervensjonskriger.