1. Kandidat i Nordland for Alliansen

Tove Fagerhøi

Tidligere pilot


Hovedsak:

Norge ut av EØS og Schengen.

Kjernesaker:

• Beskytte og styrke kjernefamilen.
• Barnevernets ukontrollerte maktmisbruk må ta slutt.
• Legge større vekt på naturmedisin i primærhelsetjenesten.
• Legge til rette for alternativ hjemmeundervisning.
• Norsk krigsdeltagelse i utlandet må stanses i sin nåværende form.
• Norsk kraftproduksjon må NASJONALISERES.
• Kystfiskeflåten må beskyttes og styrkes.
• Oppdrettsnæringen må inn i lukkede systemer.