1. Kandidat i Finnmark for Alliansen

Willy Håkon Hansen

Partileder i ShP


Hovedsak:

Norge ut av EØS og Schengen.

Kjernesaker:

Fiskeri : Styrke kystflåten og landanlegg – leveringsplikt for trålere til stedlige landanlegg. Kraftig satsing på oppdrett på land.
Jordbruk: Lokal slakting og salg av landbruksprodukter direkte til butikk. Selvforsynt i regionen.

Infrastruktur: Forlenge Nordlandsbanen til Kirkenes / kobles sammen med Ofotbanen/ sidespor til Tromsø. Utbedring og sikring av lokale veier.
Helse: Styrke lokale sykehus med akutt- og fødeavdeling. Fullverdig røntgenutstyr.
Utdanning: Etabler alternativ fagutdannelse alt i ungdomsskolen, for dem som er skolelei. Dette i samarbeid med næringslivet og NAV. Fortsette i videregående skole / lærlingekontrakt. Næringslivet som etablerer lærlingeplasser skal ha økonomisk bistand.
Industri: Med jernbane vil bergverk kunne bli bærekraftig og satses på. Også kaianlegg for shipping. Vi ønsker transport bort fra vei, over på bane og båt.