Et trumfkort til besvær
april 9, 2017
Tid for EØS-debatt
april 9, 2017
Show all

Nulltoleranse for kjønnslemlestelse

Kjønnslemlestelse er et irreversibelt kirurgisk inngrep, en amputasjon av en frisk kroppsdel. Det er en barbarisk skikk som ikke hører hjemme i et sivilisert samfunn, men som utrolig nok likevel støttes av folk som hevder å være opptatt av menneskerettigheter.

Paradoksalt nok forsvares overgrepet med henvisning til religionsfrihet. VG skrev 17. mars på lederplass om kjønnslemlestelse av guttebarn at «et absolutt forbud […] vil i praksis gripe inn i religionsfriheten.»

Nøyaktig denne argumentasjonen ble brukt i India på 1800-tallet for å forsvare den religiøse praksisen om å brenne enker levende på bål. Den engelske guvernøren i India Charles James Napiers berømte tilsvar til dette var: «Gjør det! Denne enkebrenningen er deres skikk. Men mitt land har også en skikk. Når menn brenner kvinner levende, henger vi dem og konfiskerer all deres eiendom. Mine folk skal derfor reise galger hvor alle involverte i enkebrenningen vil bli hengt. La oss alle handle i henhold til våre nasjonale skikker!»

Selv om kjønnslemlestelse ikke når helt opp til enkebrenning på overgrepsskalaen, er prinsippet likevel det samme: overgrep mot forsvarsløse individer rettferdiggjøres med religiøs frihet.

Dette hører ikke hjemme i fritt land som Norge. Det er et grunnleggende liberalt prinsipp at en manns frihet ikke må krenke en annens frihet. For å sitere John B. Finch: «Min rett til å svinge min knyttneve slutter der hvor din nese begynner.» Bruker man religiøs frihet til å rettferdiggjøre overgrep, er man på ville veier.

Er det virkelig et overgrep?

VGs leder skriver videre: «På små barn er det i våre dager et lite inngrep som ikke er forbundet med noen særlig fare eller utilbørlig smerte.» Virkelig? Det er mye forskning som antyder både smerte og fare ved å omskjære små barn. (f.eks Taddio et al i Lancet 1995; 344:291-92) Videre finnes det forskning som viser at kjønnslemlestede menn kan oppleve redusert seksuell nytelse og seksuell dysfunksjon. Er ikke VG klar over denne forskningen?

Før 1987 var det vanlig å operere spedbarn for hjertesykdom uten bedøvelse. Hvorfor? Fordi man ikke trodde at spedbarn kunne kjenne smerte. Man hadde da en studie som antydet at spedbarn kanskje ikke følte smerte. (McGraw 1941) Kanskje! Bevisbyrden la man altså på de som var for å bruke bedøvelse. Når det i ettertid viser seg at spedbarn føler smerte, og kanskje mer enn voksne, avsluttet man praksisen.

I en sivilisert rettsstat bør bevisbyrden ligge på de som gjør fysiske inngrep. Bare antydningen om at kjønnslemlestelse er farlig og smertefullt for spedbarn bør sette en stopper for praksisen. Med mindre man sikkert kan slå fast at praksisen er ufarlig, bør man anse slike inngrep som barbariske. Føre-var-prinsippet tilsier at bevisbyrden ligger på de som vil kutte av forhuden på spebarn. Den ligger ikke på de som er imot.

Men selv om det skulle vise seg at omskjæring av gutter ikke er traumatiserende og gir varige skader og redusert seksuell sensitivitet, finnes det likevel ingen god grunn til å utføre en irreversibel amputasjon på et barn. Amputasjon av et friskt organ uten samtykke er uansett et overgrep. Dette bør være individets eget valg, og bør gjøres når barnet er gammelt nok til å ta en slik selvstendig avgjørelse.

Ikke akseptabelt

All ære til det mindretallet i SV-grasrota som fremmet forslag mot kjønnslemlestelse på deres landsmøte. Dette avslørte samtidig at Audun Lysbakken mangler ryggrad. Ledelsen i SV fikk fjernet forslaget, fordi de er for feige til å ta et oppgjør med en barbarisk skikk som viktige pressgrupper støtter opp om.

Jeg vil derimot ikke være feig. Som listekandidat for Alliansen – Norge ut av EØS, har jeg nulltoleranse for kjønnslemlestelse av både jenter og gutter. Jeg vil jobbe for totalforbud og full kriminalisering av praksisen.

Vi må sette hardt mot hardt. Alle som er involvert i dette overgrepet bør rettslig forfølges. Det gjelder foreldre, de som utfører overgrepet og organisasjoner og religiøse trossamfunn som tilrettelegger for kjønnslemlestingen, enten det gjøres i Norge eller i utlandet.

Som Charles James Napier må vi sette sunne norske verdier opp mot barbariske religiøse skikker. De skal vite at vi ikke aksepterer dette.

Hans Jørgen Lysglimt Johansen
Partileder Alliansen