Nulltoleranse for kjønnslemlestelse
april 9, 2017
Et tre uten røtter
april 10, 2017
Show all

Tid for EØS-debatt

I en artikkel fremhever Nationen at partiet Alliansen ikke har tatt standpunkt til hvorfor partiet vil ut av EØS. Dette er korrekt, men gir et ufullstendig og litt skjevt bilde av Alliansen, som fortjener å bli korrigert.

Alliansen ble dannet ut fra erkjennelsen av at vi lever i en helt spesiell tid. Brexit har blåst liv i EU-debatten over hele Europa, og Donald Trumps seier i det amerikanske presidentvalget har gjort striden mellom nasjonal selvråderett og globalisme til et høyaktuelt tema. Vi så en unik mulighet til å få satt disse spørsmålene på dagsordenen også i Norge, men det hastet.

Vi måtte smi mens jernet var varmt, selv om ikke alle detaljer var på plass. Dette har så langt vært en suksessfull strategi. Vårt første mål var å få satt EØS på agendaen, og det har vi lykkes med. Etter at Alliansen ble lansert på Dagsrevyen 22. november har både Senterpartiet, Frp, Rødt og det nystiftede partiet Liberalistene fokusert på EØS-saken.

Det at vi som parti ennå ikke har blitt enige om det endelige budskapet vi skal presentere i valgkampen, betyr ikke at vi er uten meninger og argumenter. De må bare samkjøres. Det vil være uenigheter på konkrete saker i enhver tverrpolitisk allianse, og vi må bli enige om hva vi skal være uenige om.

Våre venstreorienterte velgere er bekymret for at lønnsnivå, kvalitet, arbeidsvilkår og den nordiske modellen er under sterkt [?] som følge av fri flyt av billig, ufaglært arbeidskraft fra EØS-området. Våre mer høyreorienterte velgere er bekymret for et virrvarr av reguleringer som påtvinges norske bedrifter av et kontrollkåt EU-byråkrati. Andre er bekymret for at norsk kultur er under press på grunn av at EU tillater migranter uten kompetanse eller europeiske verdier å strømme fritt inn i EU.

Felles for alle som er skeptiske til EØS er en sterk bekymring over at globalisme overkjører lokale og nasjonale hensyn. Nei til EU-leder Kathrine Kleveland har rett i at flere og flere er bekymret for at vi mister råderett i eget land. Det er denne bekymringen Alliansen tar på alvor.

Hans Jørgen Lysglimt Johansen
Partileder Alliansen