Tid for EØS-debatt
april 9, 2017
AP sviker arbeiderklassen
april 19, 2017
Show all

Et tre uten røtter

Vil vi få et «Noxit» – Norge ut av EØS? Klassekampen dekket det labre oppmøtet og neserynkingen ved Alliansens lansering, men det er all god grunn til å tro at dette er en bevegelse som den norske eliten undervurderer, tilsvarende hva vi så over dammen.

Alliansen har på rekordtid samlet inn godt over 3000 underskrifter for å stille som parti. Mainstream-avisene må stadig si opp ansatte grunnet redusert oppslutning. Høyrefiendene i NRK har nå valgt å bytte ut den sviktende lisensordningen med en NRK-avgift per husstand eller person.

Årsakene til dette bør ikke være kryptiske for de intellektuelt nysgjerrige. EØS vil erstatte vår grunnlov og suverenitet med egne (ofte absurde) lover, og argumentene for å forbli går stort sett bare ut på hva straffen vil være for å melde seg ut, til tross for at land som Sveits er gode eksempler på det motsatte.

Denne maktovertagelsen skjærer i den norske ryggrad, som har verdsatt folkesuverenitetsprinsippet siden Grunnlovens tid. Når EØS frarøver oss denne suvereniteten blir selv 17. mai stående igjen som et tomt skall, et gammelt, storslått tre med døde røtter. Den resterende stoltheten i den norske sjela skriker imot.

Misnøyen blir heller ikke mindre av de reelle farene for å miste vårt overskudd fra olje og gass, noe vi vil trenge for å møte våre fremtidige økonomiske forpliktelser.

Champagne-sosialister vil kanskje si at det er smålig og grådig av nordmenn å ikke ville dele vår olje og våre jobber, og sammen ler de i et gjensidig betryggende lag av den norske praktiske arbeideren som er redd for å miste jobben sin til konkurrenter som ikke kan språket, som ikke har de samme nettverkene, o.l. Dette tilsynelatende hykleriet er også en rot til misnøye. Skulle ikke sosialistene være på arbeiderne og de svake sin side? I det minste vise dem forståelse og solidaritet, fremfor fnysing og mobbing?

Samtidig vil liberalister ofte nevne at outsourcing og arbeindsinnvandring gir oss billigere produkter. Likevel er mange nordmenn bekymret. Økt kjøpekraft er ikke noen stor trøst hvis det blir vanskeligere for dem å ha en jobb i utgangspunktet.

På toppen av det hele fører vår nåværende uorganiske innvandring til at økonomien og den fredelige sameksistensen innad i landet vårt blir enda mer utfordret. Folk begynner å skjønne at dette er en trykk-koker man ikke kan feie under teppet lenger.

Det er tydelig at den anti-globalistiske bølgen vokser også her i Norge, og etter den amerikanske og britiske elitens sjokk og vantro å bedømme vil nok også mange ignorere og dermed bli oversvømt av denne bølgen. Vi velger å ri den.

 

Hans Jørgen Lysglimt Johansen
Partileder Alliansen