Endringar i Ikjefjord og Massnes 1950 – 2015
april 26, 2017
Sommerjobb i Alliansen
april 30, 2017
Show all

Alliansens Verdiprogram

Norske verdier

Alliansen

Verdiprogram

Introduksjon

Utover å ønske Norge ut av EØS og Schengen er Alliansen-kandidatene er fristilte til fritt å fronte sine egne hjertesaker.  Alliansen velger dessuten sine kandidater til Stortingsvalget etter deres utviste sannferdighet og mot. Kandidatene skal besitte djervhet til å tale offentligheten imot. Alliansen ber derfor det norske folk om å ta stilling til våre kandidater, først og fremst som hvem de fremstår å være, med andre ord, deres karakter.

Alliansen er samlet rundt erkjennelsen av at politikken ikke lenger først og fremst er et valg mellom venstre og høyre, men heller mellom globalisme og nasjonalisme. Alliansen står for et sterkt og trygt Norge, det norske folk, og vil i valgsituasjoner sette Norges interesser først. Alliansen anser at Norge trues av ytre, globalistiske krefter, og vil handle for å bevare norske verdier og europeisk kulturarv.

Alliansen går derfor til valg på at Norge skal ta selvråderetten tilbake. Alliansens fanesak er et krav om en folkeavstemning om Norges fortsatte medlemskap i EØS og Schengen, der vi er overbevist om at folket vil stemme for å melde oss ut dersom vi får informert om situasjonen p.t. og om alternativene som finnes.

Vi hevder at EØS-avtalen bryter grunnloven gjennom at dens §115 gir mulighet, med tre fjerdedels Stortingsflertall, til å avgi suverenitet til en internasjonal organisasjon vi er fullverdig medlem av. Vi er ikke fullverdig medlem av EU, og avgivelsen går derfor til ESA, hvor vi er medlem, men hvis mandat er å etterse at vi følger EUs regelverk. Norge er blitt ført bak lyset.

EØS-avtalen begynte som en handelsavtale, men er nå blitt langt mer omfattende. Den er i realiteten en snikinnføring av EU-medlemskap uten medbestemmelsesrett. Norge sa NEI til medlemskap to ganger, og folkets mening må respekteres. EU er et synkende skip, av hvilket Norge ikke må bli dratt med ned i dragsuget.

Ideen om at one-size-fits-all, er aldri ideell, selv om den er arbeidsbesparende innledningsvis. Vi i Alliansen vil heller at Norge tar seg bryet med å utarbeide individuelle handelsavtaler med hvert enkelt land. Skreddersøm er mer kostbart, men varer lenger, og er mer komfortabelt.

Alliansens Verdiprogram:

Alliansens kandidater sier seg enige i følgende verdiprogram:

Alliansens hovedfokus er å hevde norsk selvstendighet og selvråderett.

Vi vil sette Norge først, og fronte norske interesser før globalistiske interesser. Alliansens fanesak er Norge ut av EØS. Det er vår symbolsak for å kutte de internasjonale bånd som hindrer det norske folk fra å utøve selvråderett.

Alliansen erkjenner alle staters rett til suverenitet og selvstendighet. Alliansen ønsker fredelige forhold og bilaterale avtaler med alle land som ikke er en trussel for Norge.

Vi vil ha troverdig håndhevelse av norsk suverenitet. Dette forutsetter et forsvar forankret i folket, som har tilstrekkelig tilstedeværelse i hele landet.

Alliansen vil beholde full suverenitet og kontroll på innvandring, jordbruk og pengepolitikk.

Alliansen har som sitt mål å bevare det norske, og å verne om vår identitet. Tillit har tradisjonelt stått sterkt i det norske samfunn, og vi vil bevare dette adelsmerke. Vi ønsker et trygt tillitssamfunn med kjernefamilien i sentrum.

Alliansen står for organisk vekst og desentralisert utvikling av samfunnet, med fokus på å styrke kommuners selvbestemmelse og hegne om lokale enheter.  Alliansen ønsker å gjenopplive dugnadsånden for å gjøre Norge storslått igjen.