Alliansen politianmelder helsevesenet for omskjæring av guttebarn
mai 9, 2017
Skammens lister; omskjæring er nå valgkampens store symbolsak
mai 22, 2017
Show all

Fremtidens Norge

Enhver nordmann bør gjøre en selvransakelse nå. Vi er på overtid.

 

Følgende spørsmål må du stille deg selv. Avgi svarene pragmatisk. Som om du ikke personlig, med risiko, offentlig måtte forsvare dem med nebb og klør. Avgi svarene som om det gjaldt dine barn, og barnebarns absolutte og fremtidige rammebetingelser.

For dette er faktum. Dette er virkeligheten. Dette er de avgjørende spørsmålene som gir «taksten» og trygghetsfaktoren på det landet vi overhender våre barn, etter å ha hatt det til låns:

 

  • Ønsker du at etniske nordmenn fortsatt skal være majoritetsbefolkningen i Norge?

                   (Landet styres etter svar: NEI)

 

  • Ønsker du at norsk kultur, norske verdier og norske tradisjoner fortsatt skal være grunnmuren og den absolutte premissgiver i Norge?

                   (Landet styres etter svar: NEI)

 

  • Ønsker du at nordmenn selv skal få bestemme hvem som skal befolke Norge?

                   (Landet styres etter svar: NEI)

 

  • Tror du egentlig at integrering og assimilering av fremmedkulturelle generelt sett fungerer, eller noen gang vil?

                   (Landet styres etter svar: JA)

 

  • Ønsker du at nordmenn skal være suverene i beslutningene som gjelder eget land og folk, og ikke overlate tillatelser og premisser til alle andre?

                   (Landet styres etter svar: NEI)

 

  • Ønsker du at Norge skal fortsette å være en okkupasjonsmakt, ødelegge andre suverene nasjoner, styresett og menneskeliv – på oppdrag for andre interesser?

                   (Landet styres etter svar: JA)

 

  • Ønsker du at Norge skal være selvberget og ha evne til å mette sin egen befolkning både i oppgangstider og krisetider?

                   (Landet styres etter svar: NEI)

 

  • Ønsker du at det norske folk skal ha eiendomsrett til egne naturressurser?

                   (Landet styres etter svar: NEI)

 

  • Ønsker du at Norge skal ha et sterkt folkeforsvar som har evne og vilje til å forvare eget suverene territorium?

                   (Landet styres etter svar: NEI)

 

  • Ønsker du at staten skal være til for det norske folk, og ikke omvendt?

                   (Landet styres etter svar: NEI)

 

Disse eksistensielle spørsmål er det ingen politiske partier som samlet fronter i dag. Ingen partier eller folkevalgte presenterer Norges hovedutfordringer overordnet, samlet og sett i sammenheng.  Dagens «blå, blå» regjering er ikke i nærheten av annet enn å diskutere fjollete tendenser.

 

Norge først!

Vegard Solheim