Norge trenger Alliansen
september 4, 2017
Forsvar av status quo basert på fabrikasjon og sensur
september 6, 2017
Show all

Pressemelding fra Alliansen om Skolevalg 2017

Alliansen 0,9 % på landsbasis – 2,9% i Aust-Agder!
– til tross for at det ikke var mulig å stemme Alliansen på flere skoler (!)

Dette er et fantastisk resultat med tanke på at partiet er stiftet for 10 måneder siden og fremdeles har en veldig liten organisasjon.

Norges nyeste landsdekkende parti og det mest innovative parti i Norge på en generasjon; Alliansen, har gjort en sterk entrè i årets skolevalg. Partiet har blitt forsøkt tiet ihjel uten hell. Vi har opplevd utelatelse fra partioversikter i flere spørreundersøkelser både på nett og per telefon. Partiets kandidater har blitt svertet ved oppslag basert på falske twitter-meldinger i avisene, og Dagbladet har nektet partiet å delta i sin partilederdebatt for små og nye partier. Allikevel har Alliansen hatt stor organisk spredning ut i by og bygd.

Under årets skolevalg har vi fått inn rapporter fra elever på mange skoler, hvor det ikke har vært mulig å stemme på Alliansen, til tross for at vi stiller lister i alle fylker og er et riksdekkende alternativ ved Stortingsvalget 11. September. Her har skoleledelsene fremvist en forakt for elevenes demokratiske rettigheter. Dette vil bli fulgt opp etter valget, når vi har full oversikt over hvilke skoler det gjelder. Se Alliansen Facebook sider for den debatten som nå raser rundt dette.

Dette er problematisk av flere grunner. For det første påvirker det naturligvis totalresultatet på landsbasis, og gir et misvisende bilde av den politiske stemningen blant ungdommen. For det andre “gir skolevalget en indikasjon på hvordan valgresultatet blir», og benyttes således på lik linje med meningsmålinger, til å påvirke opinionen nå i sluttfasen frem mot Stortingsvalget.

En klar tendens er allikevel at der hvor Alliansen har hatt støttespillere blant elevene til å fronte vårt Norge Først-konsept, har partiet gjort det svært godt. Vi tror dette skyldes at når partiet, konseptet og kandidatene får en fair sjanse, har vi et budskap som veldig mange nordmenn er enige i.

Noen av de beste resultatene for Alliansen

Valle VGS, Bærum, Akershus 9,6 %
Sam Eyde VGS, Arendal 8 %, 1297 elever – Her var Lysglimt Johansen tilstede i debatten.
Heggen VGS, Harstad, Troms 5,2 %
Stranda VGS, Møre og Romsdal 5,1 %
Lambertseter VGS, Oslo 4,9 %
Surnadal VGS, Møre og Romsdal 3,93 %

Legg spesielt merke til Sam Eyde VGS hvor Lysglimt Johansen faktisk var tilstede på debatten. Under debatten var det flere meddebattanter som tok avstand fra Lysglimt Johansen og Alliansen. Offentlig var det en del støtte i salen, men ikke veldig mye, men når resultatet så blir veldig gode 8% betyr det at det finnes en stor stille-støtte for Alliansen og Lysglimt Johansen.

DETTE ER VIKTIG: Det er en stor stille-støtte for Alliansen. Alliansen snakker for og med den stille majoritet.

På Sam Eyde VGS fikk Lysglimt Johansen ordet 4 ganger og hver gang snakket han KUN om at masseinnvandringen må stoppe og vi må begynne masserepatriering, dvs å sende ikke-norsk fødte tilbake til opprinnelseland.

Legg merke til at på Sam Eyde VGS var Miljøpartiet De Grøne representert med Eivind Trædal. Eivind Trædal tok offentlig avstand fra Lysglimt Johansen. Likevel fikk Alliansen Lysglimt Johansen 8% mot Trædal 4,2%. Dette sier at skoleelevene ønsker å ha noen som sier nei til innvandring, elevene bryr seg mye MER om innvandring enn de bryr seg om mljø.

Alliansen har avdekket at det har foregått systematisk forsøkt på å sabotere Alliansen og andre mindre partier. Ved en rekke skoler har det ikke vært mulig å stemme Alliansen. Uansett hva snittet blir for landet er derfor det egentlige snittet høyere.

Uttalelser fra partielder i Alliansen Hans Lysglimt Johansen:

Skolevalget er en stor suksess for Alliansen, et gjennombrudd for Alliansen.

Skolevalget viser at det er en voksende gruppe unge mennesker i Norge som ser problemene og samtidig anser at de etablerte partiene ikke kan løse disse problemene. De unge finner frem til informasjon selv på nett, de er hva vi kaller “redpill”et, de har kastet fra seg politiske korrektheter og ser på verden med friske øyne.

Denne nye generasjonen er Norges håp, vi må snarest løfte dem frem som en motvekt mot 68er generasjonen som har ødelagt så mye.

Dessverre fikk jeg selv kun anledning til å delta på to skoledebatter. Det er utrolig gøy å møte ungdommen. På skolevalget på Sam Eyde VGS i Arendal var det over 1000+ elever. Der fikk Alliansen 8 %.

Jeg er ekstremt stolt av Alliansenungdommen som gjør en fantastisk jobb.

Video kommentar:

Presse, Kontakt:
Hans Lysglimt Johansen, mobil 92410510
Befinner seg på Nordstrand, Oslo, er mobil.