Pressemelding fra Alliansen om Skolevalg 2017
september 5, 2017
MANGLAR POLITIKK FOR FJORDANE
september 9, 2017
Show all

Forsvar av status quo basert på fabrikasjon og sensur

Denne artikkelen er et tilsvar til Ervin Kohns angrep på Lysglimt i Vårt Land, og Vårt Lands påfølgende leder.  Siden Vårt Land har nektet Lysglimt å benytte tilsvarsretten sin for å redegjøre for seg, publiserer vi artikkelen i sin helhet her.

Forsvar av status quo basert på fabrikasjon og sensur

 

Den 1. September tok Vårt Land avstand fra meg på lederplass i avisen.

Dette skjedde dagen etter at «antirasist» og sjef for det jødiske samfunnet i Oslo Ervin Kohn, beviste påstanden min om at han har for stor makt over politikere og medier i Norge, da han gikk ut i Vårt Land og krevde at regjeringen (!) skulle ta avstand fra meg og mine «holdninger».

Falske tweets og vikarierende motiver

Kohns motiver for dette kraftige utfallet mot meg, er kraftig imøtegått og kontret i de to artiklene Hykleri og dobbeltmoral med et smil og Skyver folket sitt foran seg for å unngå kritikk av seg selv, som er publisert på Alliansens blogg.

I tillegg til dette kan nevnes at Kohn benyttet tweets fra en falsk Lysglimt-twitter, for å forsøke å sverte meg samtidig som mitt tilsvar til hans opprinnelige innlegg, kom på trykk i Dagbladet.

Les også: – Hykleri og dobbeltmoral med et smil
Les også: – Skyver folket sitt foran seg for å unngå kritikk av seg selv

Hva slags parti er Alliansen?

Alliansen er det eneste partiet som har en folkeavstemming om EØS som sin hovedkampsak.

EØS-avtalen er et hån mot det norske demokratiet, da nordmenn to ganger har stemt nei til EU. Allikevel har et samlet Storting innført over 12.000 (!) EU-direktiver i norsk lov siden den gang.

Både røde og blå partier dilter lydig etter med halen mellom beina når EU eller andre overnasjonale institusjoner prøver å diktere hvordan vi skal styre vårt eget land. Derfor fører de etablerte Stortingspartiene velgerne sine bak lyset, når de snakker om hva slags politikk de har tenkt å føre etter valget. Det er nemlig svært lite rom for noen selvstendig norsk politikk så lenge vi er bundet på hender og føtter av EØS-avtalen, Schengen og asylinstituttet.

Utover Alliansens verdiprogram, er partiet en demokratisk nyvinning uten sidestykke i Norge, da vi har fjernet partipisken og stiller frie kandidater som kan fronte sine egne saker, og votere i saker, etter sin egen frie overbevisning og samvittighet. At 167 av 169 Stortingspolitikere stemte for omskjæring av guttebarn i offentlig regi i Norge, bør være argument nok for at vår partimodell ikke bare har livets rett, men er tvingende nødvendig i dagens politiske Norge.

Jeg: En fristilt Alliansen-kandidat

Som førstekandidat i Alliansen har jeg kampsaker og idèer som ikke nødvendigvis alle de andre kandidatene har. Men det er mine kampsaker, og man kan enten stemme på meg, eller stryke meg, fra Alliansens liste.

Fristilt 1.kandidat for Alliansen, Hans Lysglimt Johansen

Først og fremst stiller jeg til valg på det jeg kaller radikal sanndruelighet, som betyr at jeg aktivt går inn og provoserer for å røyke ut selvmotsigelser og politisk korrekte løgner og løgnere. Jeg vil hykleriet og dobbeltmoralen i det offentlige til livs. Jeg ønsker et sannere og sunnere offentlig ordskifte i Norge, der man har reell ytringsfrihet til å drøfte alle saker, uten at en Ervin eller en Vårt Land leder skal få lov å vri hele debatten over til å handle om budbringeren, fremfor å forholde seg til budskapet. Enhver som tar en objektiv titt på videoene mine om Israel, og enkelte navngitte jøder og jødiske organisasjoner, vil se at min kritikk og skepsis til disse navngitte menneskene og organisasjonene er høyst legitim.

Den politiske korrektheten erklært død

Min krig er mot løgner og den ødeleggende og tåkeleggende politiske korrektheten som har fått sterkere og sterkere fotfeste i etterkrigstiden. Jeg har erklært denne politiske korrektheten for død. Ingen temaer bør være «off the table». Den venstrevridde globalistiske pressen er en del av dette problemet.

Den siste tiden har jeg notert meg følgende overtramp fra media sin side:
1) Nektet tilsvar av en akseptabel lengde av Dagbladet.
2) Nektet inkludert i Nettavisens parti-avstemming.
3) Nektet inkludert i digi.no sin parti-avstemming.
4) Ikke inkludert i de store medienes Valgomater.
5) Medienes spørreundersøkelser har ikke med Alliansen som alternativ når de ringer rundt.
6) Både Vårt Land, NRK, Dagbladet og Dagens Næringsliv skal ha det til at «flere i partiet har tatt til orde for at jødeparagrafen skal innføres». Dette er rett og slett fake news, og jeg vil utfordre samtlige medier til å bevise påstanden, for det kan de ikke!
7) Nektet tilsvar til både Vårt Lands leder, og til Kohns oppfordring om å ta avstand fra meg.

Vi kan ikke la etterkrigsparadigmet med sine personangrep, brunskvetting og stigmatisering, bestemme hva vi har lov til å undersøke og debattere i et fritt og opplyst Norge anno 2017. I alle fall ikke hvis vi vil sette Norges ve og vel først!

Oppdatering 07.09.2017 kl 00.27:

Regjeringen har i dag bøyd av for presset fra Ervin Kohn, og tatt avstand fra Lysglimt. De har dermed  bevist at Kohn helt åpent utøver makt over norske styresmakter, og at de lar seg styre av fake news og sensur. Shame on you, Røe Isaksen og Sanner!