mars 28, 2018

TRUSSELEN FRÅ OPPDRETTSLAKSEN?

I Sogn Avis 14.02.18 har ein del elveigarar og Sogn villaksråd eit lesarinnlegg der dei viser til at lakseoppdrett er ein trussel mot villaksen med måten […]
september 9, 2017

MANGLAR POLITIKK FOR FJORDANE

Venstre har eit lesarinnlegg i Sogn Avis 31.07.17 om at dei manglar politikk for fjordane. Det er svært bra at Venstre vil ta tak i dette. […]
august 22, 2017

NÅR DEN BLINDE SKAL LEIE DEN HALTE

Dette var ordtaket eg med ein gong tenkte på då eg las i avisa Nationen at Miljøpartiet de grønne sin talsperson, Une Eina Bastholm, vil ta […]
august 22, 2017

CARLSON OG ALLE ANDRE

Jo Heinum som set på eit kontor i stortinget og svarar på e-postar frå heile landet for AP, meiner at Gunnar Carlson tek feil når han […]
juli 16, 2017

BØNDER ER MATJORDVERSTINGAR

  Dette er forside oppslaget på avisa Nationen 15.06.17. Bøndene bygde ned 22% av matjorda som forsvant mellom 2004 og 2015. «Vi kommer aldri til å […]