september 6, 2017

Forsvar av status quo basert på fabrikasjon og sensur

Denne artikkelen er et tilsvar til Ervin Kohns angrep på Lysglimt i Vårt Land, og Vårt Lands påfølgende leder.  Siden Vårt Land har nektet Lysglimt å […]
mai 10, 2017

Fremtidens Norge

Enhver nordmann bør gjøre en selvransakelse nå. Vi er på overtid.   Følgende spørsmål må du stille deg selv. Avgi svarene pragmatisk. Som om du ikke personlig, […]
mai 6, 2017

Illusjonen av et demokrati

Vi liker å si at vi har et demokrati i Norge. At vårt land er tuftet på frihet, selvråderett og demokratiske verdier. Vi tviholder fremdeles på […]
april 19, 2017

AP sviker arbeiderklassen

Da jeg var ung, sa min farfar til meg at «alt ærlig arbeid som bidro til fellesskapet fortjente sin respekt.» Et samfunn var primært bygget opp […]
april 10, 2017

Et tre uten røtter

Vil vi få et «Noxit» – Norge ut av EØS? Klassekampen dekket det labre oppmøtet og neserynkingen ved Alliansens lansering, men det er all god grunn […]