april 9, 2017

Nulltoleranse for kjønnslemlestelse

Kjønnslemlestelse er et irreversibelt kirurgisk inngrep, en amputasjon av en frisk kroppsdel. Det er en barbarisk skikk som ikke hører hjemme i et sivilisert samfunn, men […]