mars 28, 2018

TRUSSELEN FRÅ OPPDRETTSLAKSEN?

I Sogn Avis 14.02.18 har ein del elveigarar og Sogn villaksråd eit lesarinnlegg der dei viser til at lakseoppdrett er ein trussel mot villaksen med måten […]