august 29, 2017

Hykleri og dobbeltmoral med et smil

Her er tilsvaret fra 1.kandidat Hans Lysglimt Johansen som Dagbladet nektet å ta inn. Leder av det mosaiske trossamfunn i Norge, og en av hovedspillerne i […]
mai 9, 2017

Alliansen politianmelder helsevesenet for omskjæring av guttebarn

«Jøder ere fremdeles udelukkede fra Adgang til Riget.» Slik lød den beryktede jødeparagrafen i Grunnloven. Blir denne gjeninnført via snikveier dersom FrP skulle få gjennomslag for […]
april 9, 2017

Nulltoleranse for kjønnslemlestelse

Kjønnslemlestelse er et irreversibelt kirurgisk inngrep, en amputasjon av en frisk kroppsdel. Det er en barbarisk skikk som ikke hører hjemme i et sivilisert samfunn, men […]