Om Alliansen

EN NY TVERRPOLITISK FOLKEBEVEGELSE ER DANNET I NORGE!

«ALLIANSEN»

Et bredt nasjonalt folkeopprør har lenge ulmet i Norge mot statsminister Gro Harlem Brundtland (AP) & det politiske «establishments» svikefulle undertegning av EØS avtalen på Korfu 24. juni 1994. Dette skjedde på tross av det norske folks 2 x NEI til EU medlemskap såvel i 1972 og 1994. Juridiske eksperter har lenge hevdet at EØS-avtalen er i strid med Grunnloven. Den norske Grunnloven representerer en skriftlig samfunnskontrakt mellom de styrende og de styrte/borgerne. Kontrakten bygger på folkesuvereniteten, hentet fra prinsippene i Den store Franske revolusjon (1789).

Grunnlovens § 1 – Kongeriket Norge er et fritt, selvstendig, udelelig og uavhendelig rike.

Uten folkets godkjenning har regjeringer og Stortinget – på tross av folkets 2 x NEI til overnasjonalitet og EU/EØS medlemskap – akseptert EUs økonomiske politikk og overnasjonal styring av våre ressurser, vårt lovverk og vår innvandringspolitikk. Ved å underlegge seg EU´s overnasjonale institusjoner bestemmer ikke Norge sin egen utvikling!

VI KREVER FOLKEAVSTEMNING OM NORGES EØS MEDLEMSKAP!

«Deres verden kollapser. Vår bygges opp»

Det «umulige» har skjedd hittil i 2016: Europa og verden er ikke lenger det samme etter BREXIT og Donald Trump som ny president i USA. I folkeavstemningen i Storbritannia 23. juni 2016 sa et flertall av engelskmennene NEI til fortsatt britisk medlemskap i EU (medlem siden 1973).

Deretter fulgte folk i USA vår tids nye politiske trend 8.november 2016 da de valgte – på tvers av interessene til «the establishment» i Washington – outsideren Donald Trump som USAs 45. president.

I den italienske folkeavstemningen den 4. desember 2016 ble det stemt et rungende nei til statsminister Matteo Renzis reformer. Den EU-vennlige Renzi kunngjorde deretter sin avgang. To EU-kritiske protestpartier, den sentrumsorienterte Femstjernersbevegelsen og separatistene i Lega Nord anses som valgets vinnere. Valget tolkes av mange som en protest mot Italiensk EU-medlemskap og kan bane vei for utmeldelse av unionen.

Flere «dominobrikker» kan falle i tiden fremover

Frankrike – 7. mai 2017 er det siste omgang i presidentvalget i Frankrike. Etter at Nicolas Sarkozy i siste helgs nominasjonskamp ble slått ut, ligger leder av Front National/FN – Marine Le Pen godt an til å bli Frankrikes nye president. Fransk identitet og kultur, kamp mot islam, terror og masseinnvandring og utmeldelse av EU er sentrale temaer i denne spennende valgkampen i Europas demokratiske vugge.

 

Tyskland – nykommeren Alternative für Deutschland/AfD utfordrer Angela Merkels uansvarlige masseinnvandringspolitikk. Det nye partiet har i høst overrasket de etablerte partiene med nærmere 20% oppslutning i flere målinger. Tyskerne går til valg i oktober 2017. Angela Merkels hengemoni kan gå mot slutten.

 

Sverige – opplever «politisk unntakstilstand» i Riksdagen. Sverigedemokratene og deres karismatiske leder Jimmy Åkesson er i sterk fremgang og er nå landets nest største parti. Svenske sosialdemokratiske politikere har ført en uansvarlig masseinnvandringspolitikk av fremmedkulturelle, noe som har ført til store økonomiske og kulturelle problemer samt en skremmende økning i alvorlig kriminalitet. Dette, samt den spesielt sterke kneblingen av det svenske offentlige ordskiftet kan bli avløst av Jimmy Åkesson som ny svensk statsminister ved Riksdagsvalget i 2018.

 

I Spania og Hellas er det tradisjonelle, europeiske to-partisystemet fra etterkrigstiden, med et parti litt til venstre og et parti litt til høyre, knust av protestpartier som har oppstått i kjølvannet av eurokrisen. I Spania har det euroskeptiske og sosialistiske Podemos høy oppslutning og har skapt regjeringskrise. I Hellas har det venstreorienterte Syriza fått regjeringsmakt, riktignok uten å ta landet ut av EU. I Portugal har det vært også problemer med å skaffe landet en regjering pga EU-motstand i partier på venstresiden.

VI HAR ETT KRAV OM NORGES MEDLEMSKAP I EØS:

Vi krever en snarlig og forpliktende folkeavstemning om Norges forhold til EU: JA eller NEI til EØS!

Vi ønsker å bli en bred, folkelig og tverrpolitiske allianse med appell til velgere i alle norske partier forent i et rungende NEI TIL EØS! På grunnlag av folkesuvereniteten og Grunnlovens § 1: Kongeriket Norge er et fritt, selvstendig, udelelig og uavhendelig rike! Kampen står om Norges selvråderett med nasjonalt ansvar for landets ressurser, økonomiske politikk og innvandringspolitikk.

 

Et nytt, bredt økonomisk og kulturelt samarbeid med våre allierte i Europa og samarbeidspartnere i verden, kan i positiv ånd utvikles med dagens EØS land. Ikke minst med Storbritannia som Norge har lange og gode tradisjoner for samarbeid – i krig og fred. BREXIT og trolig flere kommende utmeldelser av EU åpner for helt nye samarbeidsmuligheter i Europa basert på frie og selvstendige nasjonalstater!

 

Alle gode nordmenn og patrioter oppfordres herved til å bli medlem i:

ALLIANSEN

Hans Jørgen Lysglimt

Vi trenger deg button (1)