mai 9, 2017

Alliansen politianmelder helsevesenet for omskjæring av guttebarn

«Jøder ere fremdeles udelukkede fra Adgang til Riget.» Slik lød den beryktede jødeparagrafen i Grunnloven. Blir denne gjeninnført via snikveier dersom FrP skulle få gjennomslag for […]