Skyver folket sitt foran seg for å unngå kritikk av seg selv
september 2, 2017
Pressemelding fra Alliansen om Skolevalg 2017
september 5, 2017
Show all

Norge trenger Alliansen

Alliansen er et innovativt konsept for å gjøre politikken folkelig igjen

Det var ingen politiske partier eller partiprogrammer da Norge ble fritt og selvstendig på Eidsvoll i 1814. Helt siden innføringen av de politiske partiene og parlamentarismen i 1884, har det partipolitiske systemet vært rigget imot Ola og Kari Nordmann.

Istedenfor å stemme inn frie representanter ved kommune- og Stortingsvalg, stemmes det i dag inn representanter for politiske partier som er bundet på hender og føtter av partienes vedtatte partiprogrammer.

Hva er egentlig et partiprogram?

Partiprogrammet inneholder de meningene et tradisjonelt politiske parti har votert seg frem til. Det er bygd opp av de punktene som fikk flertall da partiet hadde avstemming om dem.  Disse flertallsvedtatte punktene blir  politikernes «programfestede» standpunkter, og gjelder helt til partiledelsen eventuelt velger å tilsidesette flertallets meninger for å tilfredsstille særinteresser, slik vi så i omskjæringssaken.

Resultatet av å ha slike demokratisk vedtatte partiprogrammer, er at hver eneste politiker i Norge går rundt og fronter en haug med saker som de ikke er enige i, men hvor deres eget standpunkt tapte i avstemmingen i partiet. Politikeren fungerer dermed som en nikkedukke og et tomt skall for partiprogrammets flertallsmeninger.

En typisk utveksling med en slik politiker vil være:

– Hva ønsker du å gjøre med politisk prosjekt Y?
– Vi i parti X mener at prosjekt Y… bla.. bla …. bla.
– Men det var ikke det jeg spurte om. Hva ønsker du personlig å gjøre med prosjekt Y?
– Jeg personlig…., altså, partiet stiller seg positive til prosjekt Y, og kommer til å stemme for dette.

I Alliansen er det ikke slik.

Vi har frie kandidater som stemmer etter egen politiske overbevisning, og aldri imot den.

Det er ingen partipisk. Det vi derimot har, er et verdiprogram.

Verdien av et verdiprogram

Alliansen har ikke et partiprogram hvor flertallet i partiet har bestemt hva partiets politikere skal fylles opp med, og fronte, av politiske meninger. Istedenfor er kandidaten selv som står fri til å fronte politiske saker basert på sin egen frie overbevisning og samvittighet.

Det er derimot et krav at man som kandidat for Alliansen må bekjenne seg til, og kjempe for, partiets verdiprogram.

I motsetning til et partiprogram er ikke verdiprogrammet tredd nedover ørene på kandidatene ved flertallsvotering, men er istedet noe alle kandidatene har blitt enige om å stille seg 100% bak.

Alliansen er slik sett det eneste partiet i Norge med et «partiprogram» som har 100% tilslutning hos alle kandidatene og hos alle støttemedlemmene.

Personlig ansvar tilbake i politikken

Uansett hvilke av våre fristilte kandidater du stemmer på ved Stortingsvalget 11. September, vet du hva du får av kandidaten for stemmen din.

1) Full lojalitet til Alliansens verdiprogram.
2) Kandidatens fanesaker som har blitt frontet i valgkampen.

Og ikke minst, du som gir stemmen din til en av Alliansens kandidater har et ekte menneske å holde ansvarlig for deres stemmegivning i nasjonalforsamlingen. Her er hverken partiprogram å gjemme seg bak, eller partipisk å skylde på!

Vi kan ikke ha disse partistrukturene lengre, hvor ingen lengre er seg selv, og alle går omkring og snakker om et partiprogram som er vedtatt, og ingen er enige om partiprogrammet. Ingen er helt enige med partiprogrammet i Arbeiderpartiet, i Høyre eller i FrP. Allikevel så går de rundt, og liksom er det da. Hva slags perverst opplegg er det? Alle de som sitter på Stortinget…..At ingen av de egentlig er enige i det programmet som de sitter der på. Hadde det ikke vært mye bedre hvis de da var seg selv full og helt? – Alliansens grunnlegger, Hans Lysglimt Johansen.

Les Alliansens verdiprogram her:

Alliansens Verdiprogram

For å finne ut mer om, og komme i kontakt med Alliansens kandidater:

Kandidater