Nulltoleranse for kjønnslemlestelse
april 9, 2017
Et tre uten røtter
april 10, 2017
Show all

Tid for EØS-debatt

I en artikkel fremhever Nationen at partiet Alliansen ikke har tatt standpunkt til hvorfor partiet vil ut av EØS. Dette er korrekt, men gir et ufullstendig og litt skjevt bilde av Alliansen, som fortjener å bli korrigert.

Alliansen ble dannet ut fra erkjennelsen av at vi lever i en helt spesiell tid. Brexit har blåst liv i EU-debatten over hele Europa, og Donald Trumps seier i det amerikanske presidentvalget har gjort striden mellom nasjonal selvråderett og globalisme til et høyaktuelt tema. Vi så en unik mulighet til å få satt disse spørsmålene på dagsordenen også i Norge, men det hastet.

Vi måtte smi mens jernet var varmt, selv om ikke alle detaljer var på plass. Dette har så langt vært en suksessfull strategi. Vårt første mål var å få satt EØS på agendaen, og det har vi lykkes med. Etter at Alliansen ble lansert på Dagsrevyen 22. november har både Senterpartiet, Frp, Rødt og det nystiftede partiet Liberalistene fokusert på EØS-saken.

Det at vi som parti ennå ikke har blitt enige om det endelige budskapet vi skal presentere i valgkampen, betyr ikke at vi er uten meninger og argumenter. De må bare samkjøres. Det vil være uenigheter på konkrete saker i enhver tverrpolitisk allianse, og vi må bli enige om hva vi skal være uenige om.

Våre venstreorienterte velgere er bekymret for at lønnsnivå, kvalitet, arbeidsvilkår og den nordiske modellen er under sterkt [?] som følge av fri flyt av billig, ufaglært arbeidskraft fra EØS-området. Våre mer høyreorienterte velgere er bekymret for et virrvarr av reguleringer som påtvinges norske bedrifter av et kontrollkåt EU-byråkrati. Andre er bekymret for at norsk kultur er under press på grunn av at EU tillater migranter uten kompetanse eller europeiske verdier å strømme fritt inn i EU.

Felles for alle som er skeptiske til EØS er en sterk bekymring over at globalisme overkjører lokale og nasjonale hensyn. Nei til EU-leder Kathrine Kleveland har rett i at flere og flere er bekymret for at vi mister råderett i eget land. Det er denne bekymringen Alliansen tar på alvor.

Hans Jørgen Lysglimt Johansen
Partileder Alliansen

 • Per Buer

  Fantastisk. Dere er imot EØS men dere forteller ikke hvorfor. Jeg kan virkelig ikke forstå hvorfor noen noensinne kan finne på å stemme på et parti som ikke greier å begrunne sine standpunkt.

 • Petter Amundsen

  EØS-avtalen er tvilsom i forhold til Grunnloven. Vi avgir suverenitet over en lav sko med alminnelig flertall. Dette er ikke Grunnlovens intensjon – den krever 3/4 flertall, og minst 2/3 av representantenes tilstedeværelse, samt at Norge er medlem av organisasjonen som overtar suvereniteten. Vi har stemt nei til medlemskap to ganger.

 • TrondRuud

  Svart økonomi, er jo symptom på at skattenivået er for høyt Om vi gjør som svenskene og gjør opppussing og reparasjon av egen bolig momsfri antar jeg at mesteparten av den svarte økonomien blir hvit

  • Robban Larsen

   Det er også et symptom på innvandring fra lavkostland!

 • Bjørn

  Jeg er en person som møter problemet med EØS var dag siden jeg har et lite selskap, problemet er at jeg kan ikke legge meg på priser som polske bemaningsbyråd ligger på når de leier ut folk til Norske bedrifter, i min hjem by Florø finns det et polsk bemaningsbyråd som leier ut polaker for 199 kr /time, og då er spørsmålet hvor mye betaler de polakerne. Jeg har fått krypt ned til 400 kr /Tim og då har jeg ikke noe vins, det går bare rund…. snart gjer eg opp og blir arbeidsløs får mere fra Nav.

 • Agurken

  FRP er jo proppfulle av globalister, så her bør andre partier på høyresiden være våkne når FRP sprekker. Begynner å bli noen misfornøyde velgere nå med nåværende regjering.

 • Ragnar Rokk

  Hei som økonomisk ansvarlig for større bilverksted i Norge er virkelig EØS, Schengen en gullgruve for det som gir oss stort økonomisk overskudd siden vi kan ansette f.eks. Polske mekanikere som ikke klager på noe.
  De ansettes jo på opphold med bo/ arbeidstillatelse og de jobber mye raskere enn nordmenn siden motivasjonen dems er å tjene så mye bedre her enn hjemme i Polen.
  De gjør jo også alt vi ber dem om uansett , muligens kan de være engstelige for å miste denne supre inntekten som bare en godt lønnet advokat ville fått Polen og kanskje måtte enkelte returnere til Polen.
  Vi har noen etniske nordmenn her men de er ikke så effektive på jobben siden de nok har et familieliv og jobber nok etter gammeldags norsk kultur med at de har nok hatt det for godt for lenge og blitt bortskjemt i Norge.
  For dem så har vi et velfungererende NAV som kan. ta over ansvaret med evt. å hjelpe dem ut av uføret.
  Takk for meg og leve EØS for at norske bedrifter blir beriket og mektige.
  Hilsen sjefen

 • Bjørn Kristian Hansen

  Vi trenger ikke hysteri om klimanforandring. Men det finnes muligheter å gjøre luften helt ren. Med mange økonomiske fordeler i følge.
  Ved hjelp av de riktige midler. Uten vindmøller. Bare forslag. Digger politikken deres. Dere har min stemme.